FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७ कार्तिक २७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 11/24/2020 - 12:13 PDF icon 27.pdf

२०७७ कार्तिक २७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 11/24/2020 - 12:13 PDF icon 27.pdf

२०७७ कार्तिक ०३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय |

७७/७८ 10/21/2020 - 11:18 PDF icon कार्यपालिका कार्तिक ३ गते.pdf

२०७७ असोज ८ गते कार्यपालिकाको निर्णय |

७७/७८ 10/04/2020 - 14:25 PDF icon असोज ८.pdf

२०७७ भाद्र २७ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 10/04/2020 - 14:24 PDF icon २०७७भाद्र २७.pdf

२०७७ भाद्र १२ गते बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय |

७७/७८ 09/01/2020 - 13:19 PDF icon nirnaya.pdf

२०७७ भाद्र १२ गते बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय |

७७/७८ 09/01/2020 - 13:19 PDF icon nirnaya.pdf

२०७७ भाद्र १२ गते बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय |

७७/७८ 09/01/2020 - 13:19 PDF icon nirnaya.pdf

२०७७ श्रावण २ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 08/25/2020 - 13:50 PDF icon IMG_20200825_0001-merged.pdf

२०७७ असार १९ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७६/७७ 08/04/2020 - 11:11 PDF icon kp 1-converted.pdf

Pages