FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७ साल माघ १८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७७/७८ 02/03/2021 - 11:49 PDF icon माघ १८ गते.pdf

मिति २०७७ माघ ८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 01/28/2021 - 11:32 PDF icon decision.pdf

मिति २०७७ पौष २५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 01/28/2021 - 11:27 PDF icon decision २.pdf

२०७७ मंसिर ३० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/25/2020 - 12:33 PDF icon mangcir 30 gate.pdf

२०७७ मंसिर ३० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/25/2020 - 12:33 PDF icon mangcir 30 gate.pdf

२०७७ कार्तिक २७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 11/24/2020 - 12:13 PDF icon 27.pdf

२०७७ कार्तिक २७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 11/24/2020 - 12:13 PDF icon 27.pdf

२०७७ कार्तिक ०३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय |

७७/७८ 10/21/2020 - 11:18 PDF icon कार्यपालिका कार्तिक ३ गते.pdf

२०७७ असोज ८ गते कार्यपालिकाको निर्णय |

७७/७८ 10/04/2020 - 14:25 PDF icon असोज ८.pdf

२०७७ भाद्र २७ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 10/04/2020 - 14:24 PDF icon २०७७भाद्र २७.pdf

Pages