FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८ श्रावण १८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु।

७८/७९ 08/26/2021 - 13:12 PDF icon श्रावण १८ गते.pdf

२०७७ फाल्गुण १४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:59 PDF icon फाल्गुण १४ गते.pdf

२०७७ फाल्गुण १२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:58 PDF icon फाल्गुन १२ गते.pdf

२०७७ चैत्र २५गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:31 PDF icon चैत्र २५ गते.pdf

२०७७ चैत्र ८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:30 PDF icon चैत्र ८ गते.pdf

२०७७ माघ २८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:28 PDF icon माघ २८ गते.pdf

२०७७ साल माघ १८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७७/७८ 02/03/2021 - 11:49 PDF icon माघ १८ गते.pdf

मिति २०७७ माघ ८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 01/28/2021 - 11:32 PDF icon decision.pdf

मिति २०७७ पौष २५ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 01/28/2021 - 11:27 PDF icon decision २.pdf

२०७७ मंसिर ३० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/25/2020 - 12:33 PDF icon mangcir 30 gate.pdf

Pages