FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/११/४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९-८० 02/27/2023 - 10:45 PDF icon IMG_20230227_0001.pdf

२०७८ सालभाद्र १७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:23 PDF icon २०७८ भाद्र १७ गते कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

२०७८ साल असोज ०८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:21 PDF icon २०७८ साल असोज ०८ गते कार्यपालिकाकफ बैठकको निर्णय.pdf

२०७८ साल कार्तिक ०७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:18 PDF icon कार्तिक ०७ गते कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

२०७८ साल मंसिर ०३ गतेको कार्यपालिकामा बसेको बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:16 PDF icon मंसिर ३ गते कार्यालय बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७८ श्रावण १८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु।

७८/७९ 08/26/2021 - 13:12 PDF icon श्रावण १८ गते.pdf

२०७७ फाल्गुण १४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:59 PDF icon फाल्गुण १४ गते.pdf

२०७७ फाल्गुण १२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:58 PDF icon फाल्गुन १२ गते.pdf

२०७७ चैत्र २५गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:31 PDF icon चैत्र २५ गते.pdf

२०७७ चैत्र ८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 06/08/2021 - 15:30 PDF icon चैत्र ८ गते.pdf

Pages