FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७ भाद्र १२ गते बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय |

७७/७८ 09/01/2020 - 13:19 PDF icon nirnaya.pdf

२०७७ भाद्र १२ गते बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय |

७७/७८ 09/01/2020 - 13:19 PDF icon nirnaya.pdf

२०७७ भाद्र १२ गते बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय |

७७/७८ 09/01/2020 - 13:19 PDF icon nirnaya.pdf

२०७७ श्रावण २ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 08/25/2020 - 13:50 PDF icon IMG_20200825_0001-merged.pdf

२०७७ असार १९ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७६/७७ 08/04/2020 - 11:11 PDF icon kp 1-converted.pdf

२०७७ असार २२ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७६/७७ 08/04/2020 - 10:45 PDF icon asar 22.pdf

२०७७ असार २१ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७६/७७ 08/04/2020 - 10:44 PDF icon asar 21.pdf

माण्डवी गाउँपालिकाको २०७७ असार ९ गते को गाउँकार्यपालिकाको निर्णय

७६/७७ 06/29/2020 - 14:52 PDF icon karyapalika nirnaya.pdf

माण्डवी गाउँपालिकाको २०७७ असार ५ गते गाउँकार्य पालिकाको निर्णय

७६/७७ 06/29/2020 - 14:15 PDF icon कप ५-converted.pdf

२०७७ असार ३ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७६/७७ 06/18/2020 - 12:40 PDF icon kp 03-converted.pdf

Pages