FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७८३६००६
पशु चिकित्सक
९८५७८२०१६४
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७८३६००६
श्रोत व्यक्ति
९८४७८३७३५६
कृषि विकास अधिकृत
९८४४९६९९७३
अधिकृत स्तर छैठौ
९८६११५५७०८
रोजगार संयोजक
9847138038
ना.प्रा.स
९८५७८३३१९८
लेखापाल
९८४७८३९५२३
ना.सु
९८४८२५०३७१
शिक्षा संयोजक
९८४७८५१४०२
रोजगार संयोजक
9849664689
९८४७८२३६६७
कृषि विकास अधिकृत
9867953662
९८४७८३९७१५
खा.पा.स.टे
९८५७८३३८५३
लेखापाल
९८४८१६०५३७
लेखापाल
9863124347
सव इन्जिनियर
9841878844
९८६८६९८२६१
इन्जिनियर
९८४९०७६३२९
कम्प्युटर अपरेटर
९८६०९६८६३६
सहायक महिला विकास निरिक्षक
९८४७८२१९२१
ना.प्रा.स
९८४७८२१९२१
ना.प्रा.स
९८६८६१८२१४
बरिष्ठ उद्यम विकास सहजकर्ता
9847896859
ना.प्रा.स
९८६६७३४५५९
कार्यालय सहयोगी
असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर
9842409035
बरिष्ठ उद्यम विकास सहजकर्ता
9847896859
उद्यम विकास सहजकर्ता
फिल्ड सहायक
९८४१३०३०२९
लेखापाल
९८६८०७८९६९
कम्प्युटर अपरेटर
९८६७४१२४५२
कार्यालय सहयोगी
९८४९६१२८९४

Pages