FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहिद परिवारको मागमा आधारित अध्यक्ष सँग सहिद कार्यक्रमको प्रस्तावको ढाँचा ७९-८० 02/10/2023 - 15:13 PDF icon अध्यक्ष सँग सहिद.pdf
मौजुदा सुचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा ७९-८० 01/09/2023 - 14:44 PDF icon मौजुदा सुचिमा दर्ता हुन दिने निवेदनको ढाँचा.pdf
घ वर्गको इजाजत पत्रको लागि दिइने दरखास्त फारम ७८/७९ 07/26/2021 - 13:43 PDF icon अनुसूची १ घ वर्ग.pdf
कोभिड—१९ रोगका कारण रोजगारी गुमाएका युवा तथा बेरोजगार युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम लागि अनुदानग्रहिले अनुदानको लागि दिनुपर्ने निवेदन ढाँचा ७७/७८ 03/10/2021 - 12:33 PDF icon अनुसूची कोभिड २.pdf
व्यवसायिक तथा सिपमुलक /सिप अभिवृद्धि एवं उद्यमशीललता विकास तालिमको निवेदनको ढांचा ७७/७८ 03/09/2021 - 15:42 PDF icon उद्यम शिल तालिम.pdf
झिमरुक, माडी र अरङ्गखोला करिडोर लक्षित कार्यक्रमका लागि अनुदानग्रहिले अनुदानको लागि दिनुपर्ने निवेदन, प्रतिबद्धता र कार्ययोजना फारम ७७/७८ 03/04/2021 - 10:44 PDF icon karyayojana faram 1.pdf
व्यवसाय दर्ता/नवीकरण निवेदन फारम ७७/७८ 02/19/2021 - 11:02 PDF icon व्यवसाय दर्ता निवेदन.pdf
बिदाको निवेदन ७७/७८ 01/28/2021 - 12:35 PDF icon document 3.pdf
दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल ७७/७८ 01/11/2021 - 10:40 PDF icon BIL.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन फारम ७७/७८ 01/11/2021 - 10:38 PDF icon Pratiwedan.pdf

Pages