FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यार्थी भर्ना फाराम २०८१ ८०/८१ 04/10/2024 - 16:01 PDF icon विद्यार्थी भर्ना फाराम २०८१.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका भएको विरामी प्रमाणित गर्ने र औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने निवेदनको ढाँचा ८०/८१ 12/20/2023 - 20:10 PDF icon Microsoft Word - NPR 5000 to Chronic Diseases_Final Guideline_2078.12.15.pdf
कृषि स्नातक प्राविधिक पदको लागि दरखास्त फारमको ढाँचा ८०/८१ 10/08/2023 - 16:18 PDF icon कृषि स्नातक प्राविधिक पदको लागि दरखास्त फाराम.pdf
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम करार कर्मचारीहरुका लागि ८०/८१ 08/11/2023 - 11:45 PDF icon कासमु करार.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिईने निवेदनको ढांचा ७९-८० 07/14/2023 - 12:31 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिईने निवेदनको ढांचा.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण फारम ७९-८० 07/14/2023 - 12:27 PDF icon नवीकरण फारम ढाँचा.pdf
सहिद परिवारको मागमा आधारित अध्यक्ष सँग सहिद कार्यक्रमको प्रस्तावको ढाँचा ७९-८० 02/10/2023 - 15:13 PDF icon अध्यक्ष सँग सहिद.pdf
मौजुदा सुचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा ७९-८० 01/09/2023 - 14:44 PDF icon मौजुदा सुचिमा दर्ता हुन दिने निवेदनको ढाँचा.pdf
घ वर्गको इजाजत पत्रको लागि दिइने दरखास्त फारम ७८/७९ 07/26/2021 - 13:43 PDF icon अनुसूची १ घ वर्ग.pdf
कोभिड—१९ रोगका कारण रोजगारी गुमाएका युवा तथा बेरोजगार युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम लागि अनुदानग्रहिले अनुदानको लागि दिनुपर्ने निवेदन ढाँचा ७७/७८ 03/10/2021 - 12:33 PDF icon अनुसूची कोभिड २.pdf

Pages