FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्राविधिक सहायकको लागि पाठ्यक्रम ७७/७८ 08/05/2020 - 12:53 PDF icon 1596005520-प्रा.स पाठ्यक्रम.pdf
प्राविधिक सहायकको लागि आवेदनको ढाँचा ७७/७८ 08/05/2020 - 12:45 PDF icon प्राविधिक सहायकको लागि आवेदनको ढाँचा .pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७७/७८ 07/30/2020 - 10:44 PDF icon sampati.pdf
लोकसेवा आयोग तयारी कक्षामा सहभागीहरुले दिने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 01/05/2020 - 16:06 PDF icon Document4.pdf
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौटको लागी कम्प्यूटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम ७६/७७ 10/22/2019 - 16:19 PDF icon 3c3a3349-b0e7-4d2a-a99c-340b0ac983ffSkill_Test_Curriculum.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताको लागि दिने दरखास्तकोढाँचा ७५/७६ 01/01/2019 - 13:44 PDF icon sasu.pdf
बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 12/26/2018 - 11:49 PDF icon MigrationApplicationForm.pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 12/26/2018 - 11:48 PDF icon DivorcedApplicationForm.pdf
विवाह दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 12/26/2018 - 11:47 PDF icon MarriageApplicationform.pdf
मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 12/26/2018 - 11:47 PDF icon DeathApplicationForm.pdf

Pages