FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

क्याटलग विधिबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 06/25/2024 - 12:43 PDF icon क्याटलग सपिङ विधि.pdf

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 05/01/2024 - 12:52

कृषि यान्त्रिकीकरण सामग्री खरिद सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 05/01/2024 - 12:51

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

८०/८१ 04/09/2024 - 17:20 PDF icon IMG_20240409_0001.pdf, PDF icon IMG_20240409_0002.pdf

क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 03/07/2024 - 18:18 PDF icon क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

८०/८१ 02/18/2024 - 13:23

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 12/14/2023 - 12:13 PDF icon Sealed Quotation.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे

८०/८१ 10/05/2023 - 12:55 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे.pdf

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना

८०/८१ 09/28/2023 - 11:11 PDF icon आशयपत्रको सूचना.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्राकृतिक श्रोतको बिक्रीको लागि बोलपत्र आब्हानको सूचना

८०/८१ 08/21/2023 - 11:07 PDF icon ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन.pdf

Pages