FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माण्डवी गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को विनियोजन ऐन ७९-८० 09/10/2022 - 15:42 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को आर्थिक ऐन ७९-८० 08/03/2022 - 12:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९।०८०.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ ७८/७९ 05/19/2022 - 15:53 PDF icon Final draft GESI Policy 2078_Mandavi RM.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाका गरिव असहायका लागि जस्तापातामा अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/15/2022 - 14:21 PDF icon जस्तापातामा अनुदान सम्बन्धि कर्यविधि २०७८.pdf
स्वास्थ्य ऐन २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 15:20 PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७८ ७८/७९ 03/10/2022 - 15:19 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट भर्ना गरिने शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 01/25/2022 - 08:29 PDF icon शिक्षक् व्यवस्थापन सहयोग अनुदान कार्यविधि २०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 01/25/2022 - 08:28 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संजाल गठन, पुनर्गठन र संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 01/25/2022 - 08:27 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संजाल गठन, पुनर्गठन र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि .pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 01/25/2022 - 08:27 PDF icon सहुलियत ब्याजदरमा ऋण अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages