FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माण्डवी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को बिनियोजन ऐन ७८/७९ 08/04/2021 - 14:05 PDF icon माण्डवी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.०७९.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक ऐन ७८/७९ 08/04/2021 - 14:04 PDF icon aarthik ain 207879.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/20/2021 - 07:04 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७७ ७६/७७ 04/20/2021 - 07:03 PDF icon माण्डवी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७६/७७ 04/20/2021 - 07:02 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७_4.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७७ ७६/७७ 04/20/2021 - 07:01 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७७.pdf
रोजगार संयोजक पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ ७७/७८ 01/13/2021 - 10:55 PDF icon 1576572012-रोजगार-संयोजक-मापदण्ड-२०७६-(1).pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका , २०७६ ७५/७६ 12/15/2020 - 15:39 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका .pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/15/2020 - 15:08 PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५.pdf
लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणको सम्बोधनको लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 12/15/2020 - 15:03 PDF icon लैगीक हिंसा न्यूनीकरण सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली निर्देशिका २०७६.pdf

Pages