FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७७/०७८ को बिनियोजन ऐन ७६/७७ 07/30/2020 - 11:03 PDF icon माण्डवी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
आ.व २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 07/21/2020 - 17:17 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/06/2020 - 17:01 PDF icon janta sanga adaxya karyakaram website.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/07/2020 - 16:08 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक .pdf
खरको छानो विस्थापन तथा जस्तापाता प्राप्ति र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 03/03/2020 - 15:52 PDF icon jastapata.pdf
आ.व २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 07/29/2019 - 13:30 PDF icon AARTHIK AIN 1.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 11:00 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 10:59 PDF icon माण्डवी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
कृषि कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 10:58 PDF icon कृषि कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५.pdf
पशुसेवा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 10:57 PDF icon पशुसेवा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages