FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्न विद्यार्थिलाई डाक्टर इन्जिनियर अध्ययनमा छात्रवृति सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 06/05/2023 - 14:02 PDF icon विपन्न विद्यार्थिलाई डाक्टर इन्जिनियर अध्ययनमा छात्रवृति सम्वन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
निजी शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०८० ७९-८० 05/11/2023 - 13:45 PDF icon निजि शिक्षक मापदण्ड २०८०.pdf
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सुदृधिकरण कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 13:18 PDF icon शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सुदृधिकरण कार्यविधि २०७९.pdf
माण्डवी गा.पाको विपदबाट प्रभावित व्यक्ति/परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:18 PDF icon आर्थिक सहयोग तथा राहत वितरण मापदण्ड २०७९.pdf
निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:17 PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यविधि २०७९.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 12:16 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यावधि २०७९.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को विनियोजन ऐन ७९-८० 09/10/2022 - 15:42 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को आर्थिक ऐन ७९-८० 08/03/2022 - 12:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९।०८०.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ ७८/७९ 05/19/2022 - 15:53 PDF icon Final draft GESI Policy 2078_Mandavi RM.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाका गरिव असहायका लागि जस्तापातामा अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/15/2022 - 14:21 PDF icon जस्तापातामा अनुदान सम्बन्धि कर्यविधि २०७८.pdf

Pages