FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक बर्ष मिति दस्ताबेज
माण्डवी गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट भर्ना गरिने शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:21
माण्डवी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:20 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७८.pdf
माण्डवी गाउँ शिक्षा नियमावली २०७४ (दोश्रो संशोधन) २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:19 PDF icon भाग ३ शिक्षा नियमावली संसोधन .pdf
माण्डवी गाउँपालिकामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संजाल गठन, पुनर्गठन र संचालन कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:17 PDF icon अपांग संजाल गठन पुनगठन कार्यविधि २०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:14 PDF icon सहुलियत ब्याजदरमा ऋण अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:12 PDF icon मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf
माण्डवीबासिहरुका लागि २० युनिट वा रु.९० सम्म विद्धुत महशुल छुट कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:11 PDF icon 20 युनिट सम्मको महशुल छुट सम्बन्धि कार्यविधि .pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आर्थिक अनुशासन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन , २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:10 PDF icon आर्थिक अनुशासन तथा आन्तरिक लेखा परिक्षण नियमित गर्ने ऐन २०७८ .pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:10 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ब २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:09 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf

Pages