FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक बर्ष मिति दस्ताबेज
माण्डवी गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स संचालन कार्यविधि २०८० २०८० Thursday, December 21, 2023 - 13:16 PDF icon कृषि एम्बुलेन्स.pdf
निजी शिक्षकको परीक्षा मापदण्ड २०८० २०८० Thursday, December 21, 2023 - 13:15 PDF icon निजी शिक्षक् मापदण्ड.pdf
माण्डवी गाँउपालिका विपन्न विद्यार्थिलाई डाक्टर इन्जिनियर अध्ययनमा छात्रवृति सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ २०७९ Thursday, December 21, 2023 - 13:14 PDF icon छात्रवृत्ति.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड र इजाजत तथा घर नक्सा पास सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ २०७९ Thursday, December 21, 2023 - 13:14 PDF icon नक्सापास.pdf
माण्डवी गाउँ पालिका अन्तर्गत गठन हुने संजाल गठन तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ २०७९ Thursday, December 21, 2023 - 13:13 PDF icon संजाल गठन कार्यविधि.pdf
जनतासँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७९ २०७९ Thursday, December 21, 2023 - 13:12 PDF icon जनतासंग स्थानीय सरकार.pdf
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सुदृधिकरण कार्यविधि, २०७९ २०७९ Thursday, December 21, 2023 - 13:12 PDF icon शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि.pdf
माण्डवी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०८० २०८० Wednesday, May 24, 2023 - 15:18 PDF icon शिक्षा नियमावली तेश्रो संशोधन २०८०.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको विपदबाट प्रभावित व्यक्ति/परिवारलाई राहत वितरण तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धि मापदण्ड २०७९ २०७९ Sunday, January 1, 2023 - 15:08 PDF icon राहत वितरण मापदण्ड.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यविधि २०७९ २०७९ Sunday, January 1, 2023 - 15:07 PDF icon निशुल्क स्वास्थ्य बिमा.pdf

Pages