FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक बर्ष मिति दस्ताबेज
माण्डवी गाउँपालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ २०७८ Thursday, May 19, 2022 - 15:53 PDF icon लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाका गरिव असहायका लागि जस्तापातामा अनुदान कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, May 4, 2022 - 10:52 PDF icon माण्डवी गाउँपालिकाका गरिव असहायका लागि जस्तापातामा अनुदान कार्यविधि २०७८.pdf
स्वाथ्य ऐन २०७८ २०७८ Thursday, March 10, 2022 - 15:35 PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७८ - Copy.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७८ २०७८ Thursday, March 10, 2022 - 15:34 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७८ .pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट भर्ना गरिने शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:21
माण्डवी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:20 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७८.pdf
माण्डवी गाउँ शिक्षा नियमावली २०७४ (दोश्रो संशोधन) २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:19 PDF icon भाग ३ शिक्षा नियमावली संसोधन .pdf
माण्डवी गाउँपालिकामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संजाल गठन, पुनर्गठन र संचालन कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:17 PDF icon अपांग संजाल गठन पुनगठन कार्यविधि २०७८.pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:14 PDF icon माण्डवी गाउँपालिकाको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ .pdf
माण्डवी गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ २०७८ Wednesday, December 1, 2021 - 13:12 PDF icon मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages